Villamos biztonsági felülvizsgáló képzés – 2023.01.14.

Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van

Kérem figyelmesen olvassa végig az alábbiakat!

Üdvözöljük a 2007 Kapos  Kft. oldalán, ahol hasznos információkat talál a Villamos biztonsági felülvizsgáló hatósági hatáskörbe tartozó képesítő képzéssel kapcsolatos tananyagokról, tematikákról.

Ezen a felületen fokozatosan kerülnek feltöltésre a képzéshez tartozó tananyagok, segédletek, illetve majd itt tudja kitölteni a feltöltött teszteket! (Nem minden feltöltött tananyag után lesz teszt.)

A képzés célja:

A szakmai képesítéssel rendelkező munkaterülete épületek, építmények és egyéb létesítmények, szabadterek villamos biztonságának ellenőrzése az áramütés elleni védelem és a szabványos állapotának szempontjából a vonatkozó szabványok és jogszabályok, illetve dokumentáció szerinti kialakításának, megfelelő műszaki állapotának szemrevételezéses és műszeres ellenőrzése és az ellenőrzés eredményének dokumentálása. 

A villamos berendezések olyan részletes – a méréseket és azok számszerű eredményének kiértékelését is tartalmazó – különleges erősáramú villamos szakképzettséget igénylő ellenőrzése, amely alkalmas arra, hogy kimutassa, teljesíti-e az a vonatkozó szabványok vagy azokkal egyenértékű műszaki megoldásokat tartalmazó műszaki előírások valamennyi kritériumát, továbbá a villamos berendezés első ellenőrzéskor és a rendszeresen ismétlődő időszakos vizsgálatok során végzett teljes körű felülvizsgálat, amely magába foglalja a villamos berendezés áramütés elleni védelmének és az általános szabványos állapotának vizsgálatát.

A képzés megkezdésének feltétele:

  • A jelentkezők alsó korhatára: betöltött 21. életév. 
  • Egészségügyi alkalmasság szükséges. Egészségügyi alkalmasságával kapcsolatban a résztvevő vagy munkáltatója írásban nyilatkozik arról, hogy jogszabályban megfogalmazott, illetve a munkakör betöltéséhez szükséges speciális alkalmassági igazolásokkal rendelkezik. 
  • Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség, továbbá a következő szakmai előképzettség valamelyike: * (a lap alján részletezve)
  • Szakmai gyakorlat területe és időtartama: a képesítés megszerzését követő 3 év erősáramú szakmai gyakorlat.

A tanórákon való részvétel kötelező, a teljes óraszám 20 %-ánál magasabb arányú hiányzás esetén a képzést meg kell ismételni.

Bármilyen kérdése merülne fel, feltétlenül jelezze!

A képzés menetét illetően: 

Steinmetz Ádám

Tel: +36-30-323-29-20

E-mail: adam@2007kapos.hu


Szakmai kérdésekben:

Szegedi József

E-mail: szegedijozsef00@gmail.com  (Ebben az esetben a tárgyban mindenféleképpen szerepeljen, hogy 2007 Kapos Kft. VBF képzés.)

Jó tanulást és sikeres vizsgát kívánunk!


Üdvözlettel: Steinmetz Ádám

2007 Kapos Kft.

*

Villanyszerelő:

A helyi ipari tanulóképzésről szóló 1/1956. (VII. 24.) VKGM rendelet, az ipari (műszaki), mezőgazdasági és kereskedelmi tanulók, valamint a tanulóviszony- ban nem álló dolgozók szakmunkásvizsgájáról szóló 2/1959. (IV. 10.) MüM rendelet, a szakmunkásképzésről szóló 1969. évi VI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet, továbbá a szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján,

625 számú Villanyszerelő,
503 számú Villanyszerelő,
505 számú Villanyszerelő leágazásai 
505-1 Erősáramú berendezés-szerelő, 
505-2 Épületvillamossági szerelő, 
505-3 Vasútvillamossági szerelő, 
505-4 Villamoshálózat-szerelő, 
506 számú Általános Villanyszerelő,  valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM, 37/2003. (XII. 27.) OM, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
07 2 7624 02 31 17 számú Villanyszerelő,
33 522 04 1000 00 00 számú Villanyszerelő,
07 2 7445 02 3 1 13 Villamosgép- és készülékszerelő
33 5222 03 Villamosgép- és készülékszerelő
33  5216 03 számú Villanyszerelő,
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
34  522 04 Villanyszerelő
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról  4 0713 04 07 számú

Villanyszerelő Technikus:
a technikusminősítésről szóló 5/1972. (V. 16.) NIM rendelet, a technikusminősítésről szóló 18/1972. (XI. 17.) ÉVM rendelet, a technikusminősítésről szóló 1/1972. (VI. 14.) KGM rendelet, továbbá
a műszaki szakközépiskolákban folyó technikus- és szakmunkásképzésről szóló 16/1984. (IX. 12.) MM rendelet alapján,
Villamosenergia-ipari technikus, Épületvillamossági technikus,
Villamosgép és berendezési technikus,
Erősáramú gép és készülék gyártó technikus valamint az Országos Képzési Jegyzékről szóló 7/1993. (XII. 30.) MüM, 27/2001. (VII. 27.) OM rendelet, 37/2003. (XII. 27.) OM rendelet, illetve az 1/2006. (II. 17.) OM rendeletek alapján
52 5422 01 Elektrotechnikai technikus,
52 5422 02 Erősáramú elektronikai technikus,
52 5422 03 Villamosgép- és berendezési technikus,
07 5 3118 16 30 18 Villamosgép- és berendezési technikus, 54 522 01 0000 00 00 Erősáramú elektrotechnikus, szakközépiskolai          végzettséget     igazoló bizonyítvány     a          következő         bejegyzéssel: villamosenergiaipari munkák végzésére képesít.
150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről
54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus
12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 
5 0713 04 04 Erősáramú elektrotechnikus Mérnök:
Villamosmérnök (BsC, MsC), villamos üzemmérnök erősáramú szakon végzettek esetén, ha az oklevélben a következő szakirányok (ágazatok) valamelyike szerepel: villamos művek, villamos gépek, villamos energetika, épületvillamosítás.
Amennyiben csak a Villamosmérnök végzettség került az oklevélben feltüntetésre és a villamos energetika szakirány nem állapítható meg, akkor a szakirányú előképzettséget a leckekönyvből (index) kell megállapítani.


Megfelelő az előképzettség, ha a villamosmérnök végzettséggel rendelkező személy a következő tantárgyakból legalább kettőt úgy vett fel, hogy minimálisan 4 féléven keresztül legalább heti 2 óra előadáson és legalább 3 féléven keresztül heti 2 óra laborgyakorlaton vett részt, és/vagy minimálisan 14 kreditet teljesített a következő tárgyak valamelyikéből: 
Elosztó berendezések és védelmek, Energetikai villamos készülékek és berendezése, Épületenergetika, Épületinformatika, Kapcsolástechnika, Nagyfeszültségű technika és berendezések, Smart elosztóhálózatok tervezése és üzemeltetése, Smart Grid laboratórium, Szigeteléstechnika, Szigetelési rendszerek kiválasztása és ellenőrzése, Szigetelési rendszerek laboratórium, Túláramvédelem, Védelmek és automatikák, Villamos berendezések és szigetelések, Villamos művek, Villamosenergia-átvitel,   Villamos energetika,       Villamosenergia-ellátás, Villamos           gépek   és alkalmazások, Villamos energia kisfeszültségű készülékei, Villamos kapcsolókészülékek, Villamos készülékek, Villámvédelem, Villamosenergia-rendszerek üzeme és irányítása (ezen belül: Áramütés elleni védelem, Villamos berendezések, Villamos szigetelések és kisülések), 

Kedves Tanulók!

A képzés időtartama összesen 64 óra. 

Ezen felül természetesen a további kiadott tananyagokból történő felkészülés is elengedhetetlen lesz a képzés ideje alatt!

Ehhez természetesen minden segítséget igyekszünk megadni Önöknek!

Az ÓRARENDET január elején fogjuk feltölteni! Az első oktatási nap 2023. január 14-én lesz 9:00-tól!

A képzés haladásának tananyagegységekre bontott ütemezése:

  • Két fő témakör lesz. Az alábbiakban láthatják a részletezést!

1.     Áramütés elleni védelem ellenőrzése

ELMÉLET: 30 óra  GYAKORLAT: 4 óra

JelTémakörÓra
1A felülvizsgálatra vonatkozó hatályos és hatályon kívül helyezett előírások4
2A felülvizsgálatra vonatkozó érvényes és visszavont műszaki és biztonsági követelmények (szabványok)4
3A villamos berendezések létesítésére vonatkozó tervek, dokumentációk felépítése, azok tartalmi formai követelményei4
4Hibavédelmi módok és az azok ellenőrzésre vonatkozó előírások, követelmények4
5Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatára vonatkozó mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése 8
6Az áramütés elleni védelmi módokban alkalmazott villamos csatlakozások, kötések fajtái és azok szerelési, karbantartási technológiája2
7A felülvizsgálathoz kapcsolódó munkavédelmi szabályok és a védőeszközök rendeltetésszerű használata2
8Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatához, dokumentáláshoz szükséges szoftverek2
9Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatához szükséges gyakorlati feladatok4

 2.·          Erősáramú berendezések felülvizsgálata:

ELMÉLET: 26 óra   GYAKORLAT: 4 óra

JelTémakörÓra
1A felülvizsgálatra vonatkozó hatályos és hatályon kívül helyezett előírások4
2A felülvizsgálatra vonatkozó érvényes és visszavont műszaki és biztonsági követelmények (szabványok)4
3A villamos berendezések létesítésére vonatkozó tervek, dokumentációk felépítése, azok tartalmi formai követelményei4
4Az erősáramú / villamos- energetikai berendezések felülvizsgálatára vonatkozó ellenőrzési és mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése 8
5Az erősáramú villamos berendezésekben alkalmazott villamos csatlakozások, kötések fajtái és azok szerelési, karbantartási technológiája2
6A felülvizsgálathoz kapcsolódó munkavédelmi szabályok és a védőeszközök rendeltetésszerű használata2
7Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálatához, dokumentáláshoz szükséges szoftverek2
8Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálatához tartozó gyakorlati feladatok.4

Képzési órarend

(Ez az órarend tervezete. A mindenkori változás jogát fenntartjuk!)

Kedves Tanulók!

A megnyitón beszéltük, hogy két jogszabályt töltsenek le. (40/2017 NGM és 16/2016 NGM)

illetve az ÉV mubi jegyzőkönyveket, amiket már VBF néven lehet elérni a https://meter.hu/vb_mubi oldalon.  (2012-től elegendő letölteni ezeket.)

Ez a képzési anyag lett e-mailben elküldve korábban:

FONTOS!

Január 14-ig a 13-104. oldalig kell tanulmányozni a tananyagot. Ezek olvasmányos részek.

Azért fontos, hogy ezeket otthon sajátítsa el mindenki, mert a tanórákon olyan témákkal lenne célszerű foglalkozni, amiket mindenféleképpen közösen kell átvennünk!

Természetesen bárkinek, bármi kérdése merül fel, bátran kérdezzen Szegedi József tanár úr elérhetőségén. szegedijozsef00@gmail.com

A “házi” vizsga teljesítése az egyik feltétele, a képesítő vizsgán való részvételnek!

A “házi” vizsga tervezett időpontja a képzés utolsó oktatási napján lesz. 

Ez jelen esetben 2023. március 11. szombat!  (Ez az időpont még változhat!)

Helyszín: Budapest 

A vizsga két részből fog állni:

  • gyakorlati rész (Amennyiben rendelkezik érintésvédelmi mérőműszerrel, mindenféleképpen hozza el!)
  • írásbeli rész (Tesztlap kitöltésére kerül majd sor, az addig tanultakból.)

Részletek hamarosan…

A képzés során teszteket kell majd kitölteni. A tesztek kitöltése kötelező lesz. A későbbi záróvizsgákra történő felkészülést is segítik majd!

Amennyiben egy teszt feltöltésre kerül az oldalra, azt e-mailben fogjuk jelezni.

Képzés dátumaNapIdőpontIdőtartam (tanóra)TémakörElmélet/GyakorlatVárható helyszín/Oktatási formaOktató neve
12023.január 14.szombat9:00-15:30-ig8Áramütés elleni védelem ellenőrzése: A felülvizsgálatra vonatkozó hatályos és hatályon kívül helyezett előírások (4 óra); Hibavédelmi módok és az azok ellenőrzésre vonatkozó előírások, követelmények 4 óraElméletOnline – Microsoft TeamsSzegedi József, Gali Lajos
22023.január 21.szombat9:00-15:30-ig8Áramütés elleni védelem ellenőrzése: Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatára vonatkozó mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése (8 óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsGali Lajos
32023.január 25.szerda18:00-21:00-ig4Áramütés elleni védelem ellenőrzése: Az áramütés elleni védelmi módokban alkalmazott villamos csatlakozások, kötések fajtái és azok szerelési, karbantartási technológiája (2óra); A felülvizsgálathoz kapcsolódó munkavédelmi szabályok és a védőeszközök rendeltetésszerű használata (2óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsGali Lajos
42023.február 1.szerda18:00-21:00-ig4Áramütés elleni védelem ellenőrzése: A felülvizsgálatra vonatkozó érvényes és visszavont műszaki és biztonsági követelmények (szabványok) 4 óraElméletOnline – Microsoft TeamsSzegedi József
52023.február 4.szombat9:00-15:30-ig8Áramütés elleni védelem ellenőrzése: A villamos berendezések létesítésére vonatkozó tervek, dokumentációk felépítése, azok tartalmi formai követelményei (4 óra); Erősáramú berendezések felülvizsgálata: A villamos berendezések létesítésére vonatkozó tervek, dokumentációk felépítése, azok tartalmi formai követelményei (4 óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsSzegedi József, Gali Lajos
62023.február 8.szerda18:00-21:00-ig4Erősáramú berendezések felülvizsgálata: A felülvizsgálatra vonatkozó hatályos és hatályon kívül helyezett előírások (4 óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsSzegedi József
72023.február 11.szombat9:00-15:30-ig8Erősáramú berendezések felülvizsgálata: A felülvizsgálatra vonatkozó érvényes és visszavont műszaki és biztonsági követelmények (szabványok) 4 óra; Az erősáramú / villamos- energetikai berendezések felülvizsgálatára vonatkozó ellenőrzési és mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése (4 óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsSzegedi József, Gali Lajos
82023.február 17.péntek18:00-21:00-ig4Erősáramú berendezések felülvizsgálata: Az erősáramú / villamos- energetikai berendezések felülvizsgálatára vonatkozó ellenőrzési és mérési módszerek, műszerek és azok használata. A feltárt hibák priorizálása és minősítése (4 óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsGali Lajos
92023.február 25.szombat9:00-15:30-ig8Áramütés elleni védelem ellenőrzése: Az áramütés elleni védelem felülvizsgálatához, dokumentáláshoz szükséges szoftverek (2 óra); Erősáramú berendezések felülvizsgálata: Az erősáramú villamos berendezések felülvizsgálatához, dokumentáláshoz szükséges szoftverek (2 óra); Az erősáramú villamos berendezésekben alkalmazott villamos csatlakozások, kötések fajtái és azok szerelési, karbantartási technológiája (2 óra); A felülvizsgálathoz kapcsolódó munkavédelmi szabályok és a védőeszközök rendeltetésszerű használata (2 óra)ElméletOnline – Microsoft TeamsSzegedi József, Gali Lajos
102023.március 11.szombat9:00-12:00-ig; 12:15-15:15-ig2×4Áramütés elleni védelem ellenőrzése: Gyakorlati feladatok (4 óra); Erősáramú berendezések felülvizsgálata: Gyakorlati feladatok (4 óra)Gyakorlat1048 Budapest, Megyeri út 207/E, fszt.Gali Lajos

Legyen Ön is naprakész! Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ha Önt is érdeklik legújabb képzéseink, csoport indulásaink, valamint aktuális kedvezményeink, iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön időben ajánlatainkról!
ÚJ jelentkezőink részére

AJÁNDÉK

Vegyen részt 2024-ben induló bármely szakmai képzésünkön és ajándékba adunk egy 30.000 Ft értékű Angol online nyelvi csomagot!

*Ajánlatunk 2024. január 1-től visszavonásig érvényes!