Gyógypedagógiai asszisztens – PK 2023.10.24.

Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van

A gyógypedagógiai asszisztens képzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.

Tájékoztató, kérem figyelmesen olvassa el!

Üdvözöljük a 2007 Kapos Kft. oldalán, ahol hasznos információkat talál a Gyógypedagógiai asszisztens szakmai képzés képzéssel kapcsolatos tananyagokról, tematikákról.

Ezen a felületen fokozatosan kerülnek feltöltésre a képzéshez tartozó tananyagok, segédletek, illetve itt tudja majd megoldani az elmélettel kapcsolatos teszteket, melyek segítségével folyamatos felkészüléssel sajátíthatja el a tananyagot.

Kiosztott dokumentumok:

Az egyes tananyagelemek elsajátítására 2 hét az ajánlott idő intervallum. Az egyes részeket követően, minden tananyag egységhez tartozni fog egy számonkérés, ami saját időbeosztás szerint bármikor kitölthető.

Befizetési lehetőség:
Részletfizetési határidők:

  1. 40.000 Ft megnyitó napjáig utalva vagy a helyszínen készpénzben!
  2. 39.000 Ft 2023. november 30-ig


Kedvezményezett: 2007 Kapos Tréning Kft.
OTP Bank: 11703006-25976779
Közlemény: saját és képzés neve
A számlát a könyvelőink e-mailben fogják küldeni, az Ön által megadott e-mailcímre.

Képzési tájékoztató:

Cégünk iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel foglalkozik.

Országosan indítunk egy csoportot, ezért nem kell bejárni minden hétvégén elméleti oktatásra.

Beosztás:        

  • csoportos képzés (2 oktatás hétvégén egy nap 9:00-16:00 Budapesten)
  • online képzés (3-4 alkalom hétvégén egy nap 9:00-16:00)
  • önálló gyakorlattal – 300 óra a hallgató által kiválasztott gyakorlati helyen
  • e-learning támogatással

A képzés alatt kétszer kell személyes konzultáción részt venni Budapesten hétvégén 9:00-16:00 óra között.

Az oktatások dátumait előre legkésőbb egy hónappal elküldjük e-mailben, hogy tudjanak vele számolni.

Az elméletet kiosztjuk a személyes megnyitón, amit otthon kell megtanulni az általunk elküldött tematika alapján.

A nagyobb városok azért vannak feltüntetve, mert a gyakorlati helyet Ön keresi, illetve az elméletet kiosztjuk és otthonról lehet tanulni és tesztet tölteni az E-learning portálunkon keresztül.

Az tanfolyam alatt 3-4 online oktatást tartanuk.

A képzés célja: A gyógypedagógiai asszisztens bölcsődében, integrált óvodában, iskolában, speciális óvodában, iskolában, speciális gyermekotthonban, speciális lakásotthonban és felnőtt fogyatékosok intézményeiben, felsőfokú végzettségű szakember, irányítása mellett végzi szakirányú munkáját. Részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munkában az intézményen belüli és kívüli programok, szabadidős tevékenységek előkészítésében, szervezésében és lebonyolításában. Felügyeli, kíséri a gyermekeket/tanulókat, csoportokat. A gyógypedagógus/pedagógus útmutatásai alapján ellátja a sajátos nevelési igény-specifikus, fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Közreműködik a sajátos nevelési igényű személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási, gondozási feladatokban, a tanórák előkészületeiben és lebonyolításában, a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Segít az intézmény és a család kapcsolatának koordinálásában. Betartja a titoktartási kötelezettséget. Munkáját a sajátos nevelési igényű, fogyatékos személyekkel, családtagjaikkal, és más szakemberekkel történő kölcsönös tisztelet, tolerancia és hatékony kommunikáció határozza meg.

A tanfolyam időtartama alatt folyamatos számonkérések lesznek a weboldalunkon, amivel ellenőrizni tudjuk a hallgatók szintjét.

300 óra gyakorlat teljesítése a hallgató által választott óvodában, iskolában, egyéb speciális intézményben, a képző által megadott tematika alapján.      

A gyakorlatot a tanfolyam alatt kell teljesíteni, egyéni beosztás szerint.

A képzés megkezdésének feltétele:

  • érettségi végzettség
  • 18. életév betöltése

A képzés végével tanúsítványt tudunk biztosítani, amivel független vizsgacentrumban vagy a IKK-nál telhet képesítő vizsgát.

A vizsgadíj összegét nem a cégünknek utalja, így ez a költséget nem tartalmazza a tanfolyami ár.

A vizsgára való jelentkezésben cégünk minden segítséget biztosít!

E-mailben: tamas@2007kapos.hu 0-24 
Telefonon: 06 70 255 2885 hétköznap 8:00-16:00 között

Jó tanulást és sikeres vizsgákat kívánok!

Üdvözlettel: Orovecz Tamás

Kötelező konzultáció:

Időpont: 2023.11.18. szombat 09:00-16:00 
Helyszín: online
Oktató: Gulyásné Mári Mónika

Időpont: 2024.01.13. szombat 09:00-16:00 
Helyszín: online
Oktató: Gulyásné Mári Mónika

https://drive.google.com/file/d/1DvgEho8kGxvoH8ptNjnj0H4GuvBnhEPH/view?usp=sharing

Időpont: 2024.02.03. szombat 09:00-16:00 
Helyszín: online
Oktató: Gulyásné Mári Mónika

https://drive.google.com/file/d/1NxkSVX-HgbLGHUZJHSp-G8bE9h69bdUZ/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1bdxAZfXadZWjNFXWdRKkl7tJfgyZEDVt/view?usp=sharing

Időpont: 2024.03.02. szombat 09:00-16:00 
Helyszín: Tandem Gimnázium/ 1013 Budapest, Krisztina krt. 59b.
Térkép: https://goo.gl/maps/aWfZsvzedhAnzrTc6
Oktató: Gulyásné Mári Mónika

A változtatás jogát fenntartjuk!

Tananyagelemek:

Az 1. oktatási anyag:

Tanulás és tesztkitöltési határidő: 2024.01.12.

A 2. feladatprofil: november 18. oktatás felvétele:

https://drive.google.com/file/d/1Rsdd_PS1iXvFRPHVxoYiA6ZNpa3wKqr4/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RRT6lkitPHZoRp8l22pficqg4SoTvhdW/view?usp=sharing

A 3. feladatprofil: január 13. oktatás felvétele:

https://drive.google.com/file/d/1DvgEho8kGxvoH8ptNjnj0H4GuvBnhEPH/view?usp=sharing

Tanulás határidő: 2024.02.03.

Szerkesztés alatt!

Házi vizsga:

Tervezett időpont: 2024.03.23. szombat 09:00
Helyszín: Tandem Gimnázium/ 1013 Budapest, Krisztina krt. 59b.
Térkép: https://goo.gl/maps/aWfZsvzedhAnzrTc6
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Az alábbi dokumentumokat hozzátok magatokkal kitöltve:

  • Gyakorlati igazolás
  • Gyakorlati és foglalkozási munkanapló (minden lap alján pecsét és aláírás)

        

Aki még nem adta le az eredeti együttműködési szerződést vagy a befogadó nyilatkozatot, kérem ne hagyja otthon.

Változtatás jogát fenntartjuk!

Képesítő vizsga:

Képesítő vizsga: 2024.04.

A képesítő vizsga egészének értékelése:

A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének a táblázatban kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik.

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

81 – 100% jeles (5)
71 – 80% jó (4)
61 – 70% közepes (3)
51 – 60% elégséges (2)
0 – 50% elégtelen (1)

A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem telje-sített vizsgatevékenység ismétlése szükséges.

A képesítő vizsga menetének leírása:
A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli

A képesítő vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli képzésben a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

Gyakorlati vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, megoldási javaslat készítése, vagy megadott információk birtokában tananyagtartalomhoz kapcsolódóan a gyógypedagógiai nevelést, oktatást, szemléltetést, gondozást, segítő eszköz kiválasztása, bemutatása.
A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaközpont által összeállított „Gyakorlati tételsorból”, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Írásbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: Az oktatásért felelős miniszter által központilag kiadott feladatlapon történik a vizsgatevékenység megoldása.
A vizsgafeladat időtartama: 90 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30%

Szóbeli vizsgatevékenység:
A vizsgafeladat megnevezése: Központi szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat ismertetése: A programkövetelmény szakmai moduljainak ismeretanyaga alapján összeállított központi szóbeli tételek alapján történik a feladatmegoldás.
A vizsgafeladat időtartama: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 10 perc)
A vizsgafeladat aránya: 40%

A képesítő vizsgán használható segédeszközök és használatuk részletes szabályai:
A képesítő vizsgán, a gyakorlati vizsgatevékenység egyes tételeihez kapcsolódó fotók, gyermekmunkák, és egyéb a gyógypedagógiai munkában alkalmazott eszközök, segédeszközök felhasználhatóak.

Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van
Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van
Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van

Legyen Ön is naprakész! Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ha Önt is érdeklik legújabb képzéseink, csoport indulásaink, valamint aktuális kedvezményeink, iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön időben ajánlatainkról!