Dajka – PK 2024.03.11.

Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van

A dajka képzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.

Tájékoztató, kérem figyelmesen olvassa el!

Üdvözöljük a 2007 Kapos Kft. oldalán, ahol hasznos információkat talál a Dajka képzéssel kapcsolatos tananyagokról, tematikákról.

Ezen a felületen fokozatosan kerülnek feltöltésre a képzéshez tartozó tananyagok, segédletek, illetve itt tudja majd megoldani az elmélettel kapcsolatos teszteket, melyek segítségével folyamatos felkészüléssel sajátíthatja el a tananyagot.

Az egyes tananyagelemek elsajátítására 1 hét az ajánlott idő intervallum. Az egyes részeket követően, minden tananyag egységhez tartozni fog egy számonkérés, ami saját időbeosztás szerint bármikor kitölthető.

Ezek a tesztek menüpont alatt találhatóak a kezdőlapon.

Befizetési lehetőség:
Részletfizetési határidők:
1.               30.000 Ft megnyitó napján készpénzben
2.               9.000 Ft április 30-ig

Utalás esetén:
Kedvezményezett: 2007 Kapos Tréning Kft.
OTP Bank: 11703006-25976779
Közlemény: saját és képzés neve
A számlát a könyvelőink e-mailben fogják küldeni, az Ön által megadott e-mailcímre.

Facebook: 

Dokumentumok:

Képzési tájékoztató:

Cégünk iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel foglalkozik.

Országosan indítunk egy csoportot, ezért nem kell bejárni minden hétvégén elméleti oktatásra.

Beosztás:        

  • csoportos képzés (1 oktatás megnyitóval összekötve hétvégén egy nap 9:00-16:00 Budapesten)
  • online képzés (3-4 alkalommal)
  • önálló gyakorlattal – 80 óra a hallgató által kiválasztott gyakorlati helyen
  • e-learning támogatással

A képzés alatt egy alkalommal kell személyes konzultáción részt, ami a megnyitó napján kerül megszervezésre Budapesten hétvégén 9:00-16:00 óra között.

Az elméletet kiosztjuk a személyes megnyitón, amit otthon kell megtanulni az általunk elküldött tematika alapján.

A nagyobb városok azért vannak feltüntetve, mert a gyakorlati helyet Ön keresi, illetve az elméletet kiosztjuk és otthonról lehet tanulni és tesztet tölteni az E-learning portálunkon keresztül.

A képzés alatt még összesen 3-4 online oktatáson kell részt venni.

A képzés célja: a dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A tanfolyam időtartama alatt folyamatos számonkérések lesznek a weboldalunkon, amivel ellenőrizni tudjuk a hallgatók szintjét.

Szakmai gyakorlat: 80 óra gyakorlat teljesítése a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is.

A gyakorlatot a tanfolyam alatt kell teljesíteni, egyéni beosztás szerint.

A képzés megkezdésének feltétele:

  • alapfokú (8. osztály) iskolai végzettség
  • 18. életév betöltése

A képzés végével tanúsítványt tudunk biztosítani, amivel független vizsgacentrumban vagy a IKK-nál telhet képesítő vizsgát.

A jelentkezésben és minden további feladatban cégünk segíteni fog!

Jó tanulást és sikeres vizsgákat kívánok!

Üdvözlettel: Orovecz Tamás

Kötelező konzultáció:

Időpont: 2024.03.23. szombat 09:00-16:00 
online, google meet linkjét a tanárnő fogja küldeni pár perccel az oktatás előtt!
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Időpont: 2024.04.06. szombat 09:00-16:00 
online
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Időpont: 2024.04.20. szombat09:00-16:00 
online
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

A változtatás jogát fenntartjuk!

Tananyagelemek:

Az 1. tananyagelem tartalma: összesen 4 db teszt tartozik hozzá!

Nevelés 7. oldal-88. oldal
Nevelés I. 7. old.-22. old
Nevelés II. 23. old.-42. old.
Nevelés III. 43. old.-60. old.
Nevelés IV. 61. old.-86. old.
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2024.03.16.

A 2. tananyagelem tartalma: Gondozás 89. oldal-122. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2024.03.23.

A 3. tananyagelem tartalma: Takarítási feladatok 123. oldal- 155. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2024.03.30.

A 4. tananyagelem tartalma: Konyhai és udvari feladatok 157. oldal-192. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2024.04.06.

Az 5. tananyagelem tartalma: Az óvoda szervezete és működése 195. oldal-209. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2024.04.13.

Kidolgozott képesítő szóbelit tételsor:

Az oktatáson leadott anyagok, amit a kötelező konzultációk fülön lehet letölteni!

Tanulási időszak: 2024.04.20.

Beadandó határideje:

2024.04.19.péntek 12 óra

Egy megvalósított, egybefüggő szakmai gyakorlaton alapuló önálló tevékenységről készült 15-20 oldal terjedelmű szakdolgozat leadása.
Formája: elektronikusan készített, betűtípus Times new roman 12–es betűnagyság 1,5 sortávolság, sorkizárt.
Kérem e-mailben az alábbi címre: tamas@2007kapos.hu

Házi vizsga:

Tervezett időpont: 2024.04.27. szombat 09:00
Helyszín: Tandem Gimnázium/ 1013 Budapest, Krisztina krt. 59b.
Térkép: https://goo.gl/maps/aWfZsvzedhAnzrTc6
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Az alábbi dokumentumokat hozzátok magatokkal kitöltve:

  • Gyakorlati igazolás 40 órás
  • Gyakorlati és foglalkozási munkanapló (minden lap alján pecsét és aláírás)
  • beadandó projektfeladat, nyomtatva, bekötve

        

Aki még nem adta le az eredeti együttműködési szerződést vagy a befogadó nyilatkozatot, kérem ne hagyja otthon.

Változtatás jogát fenntartjuk!

Képesítő vizsga:

Tervezett időpont: 2024.05.

Képesítő vizsga:

A vizsgára bocsátás feltételei: A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, mini bölcsődében vagy óvodában, vagy gyermekotthonban, vagy bölcsődés, vagy óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézmény-ben. A szakmai gyakorlat letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

A képesítő vizsga egészének értékelése:

A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének a pk-ban található (11.3 táblázatában) kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik.

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

81 – 100% jeles (5)

71 – 80% jó (4)

61 – 70% közepes (3)

51 – 60% elégséges (2)

0 – 50% elégtelen (1)

A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges

A képesítő vizsga menetének leírása:

A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaszervező által elő-készített és jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

A gyakorlati tételek: a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében” szakmai modulok ismeretanyagából kerülnek összeállításra.

A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.

Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetencia-határaival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel.

Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel

Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a központilag összeállított szóbeli tételsorból, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

Kidolgozott képesítő szóbelit tételsor:

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.

Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel.

Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel

Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Legyen Ön is naprakész! Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ha Önt is érdeklik legújabb képzéseink, csoport indulásaink, valamint aktuális kedvezményeink, iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön időben ajánlatainkról!
ÚJ jelentkezőink részére

AJÁNDÉK

Vegyen részt 2024-ben induló bármely szakmai képzésünkön és ajándékba adunk egy 30.000 Ft értékű Angol online nyelvi csomagot!

*Ajánlatunk 2024. január 1-től visszavonásig érvényes!