Dajka – PK 2023.10.24.

Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van

A dajka képzéshez kapcsolódó adminisztrációs feladatok.

Tájékoztató, kérem figyelmesen olvassa el!

Üdvözöljük a 2007 Kapos Kft. oldalán, ahol hasznos információkat talál a Dajka képzéssel kapcsolatos tananyagokról, tematikákról.

Ezen a felületen fokozatosan kerülnek feltöltésre a képzéshez tartozó tananyagok, segédletek, illetve itt tudja majd megoldani az elmélettel kapcsolatos teszteket, melyek segítségével folyamatos felkészüléssel sajátíthatja el a tananyagot.

Az egyes tananyagelemek elsajátítására 2 hét az ajánlott idő intervallum. Az egyes részeket követően, minden tananyag egységhez tartozni fog egy számonkérés, ami saját időbeosztás szerint bármikor kitölthető.

Ezek a tesztek menüpont alatt találhatóak a kezdőlapon.

Befizetési lehetőség:
Részletfizetési határidők:
1.               30.000 Ft megnyitó napján készpénzben
2.               9.000 Ft november 30-ig

Utalás esetén:
Kedvezményezett: 2007 Kapos Tréning Kft.
OTP Bank: 11703006-25976779
Közlemény: saját és képzés neve
A számlát a könyvelőink e-mailben fogják küldeni, az Ön által megadott e-mailcímre.

Facebook: 

Képzési tájékoztató:

Cégünk iskolarendszeren kívüli felnőttképzéssel foglalkozik.

Országosan indítunk egy csoportot, ezért nem kell bejárni minden hétvégén elméleti oktatásra.

Beosztás:        

  • csoportos képzés (1 oktatás megnyitóval összekötve hétvégén egy nap 9:00-16:00 Budapesten)
  • online képzés (3-4 alkalommal)
  • önálló gyakorlattal – 80 óra a hallgató által kiválasztott gyakorlati helyen
  • e-learning támogatással

A képzés alatt egy alkalommal kell személyes konzultáción részt, ami a megnyitó napján kerül megszervezésre Budapesten hétvégén 9:00-16:00 óra között.

Az elméletet kiosztjuk a személyes megnyitón, amit otthon kell megtanulni az általunk elküldött tematika alapján.

A nagyobb városok azért vannak feltüntetve, mert a gyakorlati helyet Ön keresi, illetve az elméletet kiosztjuk és otthonról lehet tanulni és tesztet tölteni az E-learning portálunkon keresztül.

A képzés alatt még összesen 3-4 online oktatáson kell részt venni.

A képzés célja: a dajka a bölcsődés és óvodáskorú gyermek gondozását, nevelését ellátó intézményben a felsőfokú végzettségű szakember irányításával végzi munkáját. Közreműködik a gyermek gondozásában, a higiénés feltételek biztosításában, a környezet rendjének, tisztaságának megteremtésében, valamint balesetvédelmi teendőket lát el. Ellátja a környezetgondozási és balesetmegelőzési teendőket. Munkáját a gyermek napirendjéhez igazodva, szervezi és végzi, a titoktartás kötelezettségének betartása mellett.

A tanfolyam időtartama alatt folyamatos számonkérések lesznek a weboldalunkon, amivel ellenőrizni tudjuk a hallgatók szintjét.

Szakmai gyakorlat: 80 óra gyakorlat teljesítése a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban, vagy bölcsődés, illetve óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézményben. A szakmai gyakorlat (amennyiben a tanulmányainak megfelelő intézményben foglalkoztatott) letölthető a résztvevő saját munkahelyén is.

A gyakorlatot a tanfolyam alatt kell teljesíteni, egyéni beosztás szerint.

A képzés megkezdésének feltétele:

  • alapfokú (8. osztály) iskolai végzettség
  • 18. életév betöltése

A képzés végével tanúsítványt tudunk biztosítani, amivel független vizsgacentrumban vagy a IKK-nál telhet képesítő vizsgát.

A jelentkezésben és minden további feladatban cégünk segíteni fog!

E-mailben: tamas@2007kapos.hu 0-24 
Telefonon: 06 70 255 2885 hétköznap 08-16 között

Jó tanulást és sikeres vizsgákat kívánok!

Üdvözlettel: Orovecz Tamás

Kötelező konzultáció:

Időpont: 2023.10.28. szombat 09:00-16:00 
Helyszín: online
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Időpont: 2023.11.26. vasárnap 09:00-16:00 
Helyszín: online
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Időpont: 2023.12.02. szombat09:00-16:00 
Helyszín: online
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

A változtatás jogát fenntartjuk!

Tananyagelemek:

Az 1. tananyagelem tartalma: összesen 4 db teszt tartozik hozzá!

Nevelés 7. oldal-88. oldal
Nevelés I. 7. old.-22. old
Nevelés II. 23. old.-42. old.
Nevelés III. 43. old.-60. old.
Nevelés IV. 61. old.-86. old.
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2023.11.01.

A 2. tananyagelem tartalma: Gondozás 89. oldal-122. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2023.11.15.

A 3. tananyagelem tartalma: Takarítási feladatok 123. oldal- 155. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2023.12.01.

A 4. tananyagelem tartalma: Konyhai és udvari feladatok 157. oldal-192. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2023.12.15.

Az 5. tananyagelem tartalma: Az óvoda szervezete és működése 195. oldal-209. oldal
Tanulási időszak és teszt kitöltési határidő: 2024.01.04.

Kidolgozott képesítő szóbelit tételsor:

Az oktatáson leadott anyagok, amit a kötelező konzultációk fülön lehet letölteni!

Tanulási időszak: 2024.01.13.

Házi vizsga:

Tervezett időpont: 2024.01.13. szombat 09:00
Helyszín: Tandem Gimnázium/ 1013 Budapest, Krisztina krt. 59b.
Térkép: https://goo.gl/maps/aWfZsvzedhAnzrTc6
Oktató: Rajkiné Sörös Andrea

Az alábbi dokumentumokat hozzátok magatokkal kitöltve:

  • Gyakorlati igazolás
  • Gyakorlati és foglalkozási munkanapló (minden lap alján pecsét és aláírás)

        

Aki még nem adta le az eredeti együttműködési szerződést vagy a befogadó nyilatkozatot, kérem ne hagyja otthon.

Változtatás jogát fenntartjuk!

Képesítő vizsga:

Tervezett időpont: 2024.02.

Képesítő vizsga:

A vizsgára bocsátás feltételei: A szakmai képzés eredményes elvégzését igazoló, a képző intézmény által kiállított tanúsítvány és a 40 órás szakmai gyakorlat teljesítését igazoló dokumentum leadása.

A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető a dajka jellemző munkaterületein: bölcsődében, mini bölcsődében vagy óvodában, vagy gyermekotthonban, vagy bölcsődés, vagy óvodáskorú gyermeket ellátó egyéb intézmény-ben. A szakmai gyakorlat letölthető a résztvevő saját munkahelyén is. A szakmai gyakorlat teljesítéséről a gyakorlat helyszínéül szolgáló intézmény igazolást állít ki.

A képesítő vizsga egészének értékelése:

A képesítő vizsga értékelés a három vizsgarészének a pk-ban található (11.3 táblázatában) kifejtett súlyozott százalékos arányainak megfelelően történik.

A képesítő vizsga egyes vizsgatevékenységeihez rendelt vizsgafeladatok érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:

81 – 100% jeles (5)

71 – 80% jó (4)

61 – 70% közepes (3)

51 – 60% elégséges (2)

0 – 50% elégtelen (1)

A képesítő vizsga osztályzatát a vizsgafeladatonként elért érdemjegyek vizsgafeladat értékelési arányával súlyozott átlaga alapján kerekítve, az általános szabályok szerint kell meghatározni.

Sikertelen a képesítő vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységéhez rendelt vizsgafeladatának érdemjegye elégtelen (1).

Javítóvizsga esetén csak az elégtelenre, illetve pótlóvizsga esetén csak az igazoltan nem teljesített vizsgatevékenység ismétlése szükséges

A képesítő vizsga menetének leírása:

A képesítő vizsga 3 részből áll: gyakorlati, írásbeli, szóbeli

Gyakorlati vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szituációs feladatok megoldása, szituáció elemzése, helyzetgyakorlatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgaszervező által elő-készített és jóváhagyott tételsorból véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről.

A gyakorlati tételek: a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében” szakmai modulok ismeretanyagából kerülnek összeállításra.

A gyakorlati tételek száma igazodjon a vizsgacsoport létszámához oly módon, hogy a tételek száma ne legyen kevesebb, mint a vizsgacsoport létszámának 50%-a.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 20 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc)

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 40 %

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.

Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetencia-határaival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel.

Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel

Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban.

A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51 %-át elérte.

Szóbeli vizsgatevékenység:

A vizsgafeladat megnevezése: Szóbeli feladatok

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgázó a szóbeli vizsgatevékenység során a központilag összeállított szóbeli tételsorból, véletlenszerűen választ egyet és ez alapján ad számot felkészültségéről. A szóbeli tételek a „Nevelési feladatok a dajka tevékenységében”, a „Gondozás és egészségvédelem”, a „Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékenységében”, valamint a „Takarítási feladatok a dajka tevékenységében”, szakmai ismereteiből kerülnek összeállításra.

A vizsgatevékenység végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: 25 perc (felkészülési idő 10 perc, válaszadási idő 15 perc

A vizsgatevékenység aránya a teljes képesítő vizsgán belül: 60%

Kidolgozott képesítő szóbelit tételsor:

A vizsgatevékenység értékelésének szempontjai:

Nem ismeri a dajka feladatkörét, nem képes feladatai ellátására.

Kielégítően ismeri a dajka feladatkörét, ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait, igényeit. Tisztában van a gondozási/nevelési folyamat és a napi gondozási/nevelési munka sajátosságaival, a dajka kompetenciahatáraival, és ismeri a pedagógiai kommunikáció jelentőségét.

Megbízhatóan ismeri a rá bízott gyermek sajátosságait és részt tud venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel.

Jól ismeri és képes a pedagógus/nevelő irányítása alapján, a rá bízott gyermek sajátosságainak figyelembevételével részt venni a gyakorlatban a gondozó, nevelő munkában. Felismeri és adekvátan képes intézkedni a munkája során felmerülő problémák megoldásában. Felméri és kielégíti a gyermek szükségleteit, igényeit. Az aktuális szituációhoz igazodva megfelelően tud kapcsolatot teremteni a gyermekkel, családdal, és más szakemberekkel

Kiválóan ismeri a pedagógus/nevelő iránymutatása alapján történő önálló gondozási, nevelési, munkához kapcsolódó feladatokat és ezeket képes ellátni. A pedagógus/nevelő által kialakított napirendet önállóan előkészíti, szervezi, közreműködik a megvalósításban. Az életkori és pszichés sajátosságok alapján képes ösztönözni és támogatni a gyermeket. Adekvátan kommunikál, ismeri és alkalmazza az alapvető szakkifejezéseket, tájékozódik a szakirodalomban. A vizsgatevékenység akkor eredményes, ha a vizsgázó a megszerezhető összes pontszám legalább 51%-át elérte.

Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van
Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van
Jelenlegi állapot
Nem jelentkeztél
Ár
Zárt
Kezdj hozzá
Ez a tanfolyam jelenleg zárva van

Legyen Ön is naprakész! Iratkozzon fel hírlevelünkre!

Ha Önt is érdeklik legújabb képzéseink, csoport indulásaink, valamint aktuális kedvezményeink, iratkozzon fel hírlevelünkre és értesüljön időben ajánlatainkról!